Learn2Change
Learn2Change

Akce a workshopy

Systemický Institut pro Vás pořádá výukové programy a výcviky, ve kterých si své dovednosti můžete dále rozšířit intenzivnější formou. Zde naleznete seznam aktuálních.

 

Já a vnitřní svoboda

Cyklus dnů rozvoje, postavený na objednávkách účastníků z jakékoli oblasti, od zdravotních obtíží přes vztahové problémy až k budování vlastního podnikání. Práce na sobě v podporujícím kruhu je hodně intenzívní a účinná. Velmi dbáme na bezpečné prostředí a naprostý respekt ke každému. Program je také dobrý jako další rozvoj pro kouče.

 

Systémové myšlení pro manažery

Tento program je určen pro přemýšlivé – nabízí prostor a široké podnětové pole pro vlastní změnu. Není určen pro ty, kdo hledají hotové návody, nicméně je veden na praktických příkladech a projektech. Je zcela jedinečný a jeho přínos přesahuje oblast řízení podniků, týmů a lidí; výsledky budete moci využít i v běžném životě, při budování vztahů a v komunikaci. Je vhodný i jako rozlišující vzdělání pro kouče.

 

Český leadership

Jedinečná forma rozvoje leadershipu zážitkovou metodou založenou na myšlenkách a životech velkých osobností i událostí českých dějin. Naším cílem je zobecnění historické zkušenosti našich předků pro náš praktický život, jak při vedení organizacích, tak v životě uprostřed občanské společnosti. Jde nám především o kultivaci leadershipu, tj. schopnosti vést druhé lidi a dosahovat excelentních výsledků, prostřednictvím vyzdvižení pokladů naší humanistické myšlenkové tradice a pochopením vývoje našich dějin. Naše zkušenost říká, že lidé dokážou pochopit dynamiku v organizacích lépe příměrem z rodinného života nebo zkušenosti z vývoje společnosti. Dalším důležitým faktorem našeho snažení je posílit sebevědomí lidí, neboť jeho nízkou úroveň považujeme za jeden z největších problémů naší země.