Learn2Change
Learn2Change

10. část: Literatura a další zdroje

 

Knihy o organizačních konstelacích v češtině

 • Jan Bílý – Úžasná síla celku – organizační, podnikové a experimentální konstelace, nakl. PRAGMA 2007
 • Jan Jakob Stam – Pole spojení – praxe organizačních konstelací, nakl. Equilibrium, 2009
 • Bert Hellinger – Pravidla úspěchu, nakl. Maitrea, 2013

Knihy o rodinných konstelacích v češtině

 • Bert Hellinger, Gunthard Weber, Hunter Beaumont – Skrytá symetrie lásky – co podporuje lásku v partnerských vztazích, nakl. PRAGMA 2000
 • Bert Hellinger, Johannes Neuhauser – Partnerské terapie Berta Hellingera - jak žít v lásce. nakl. PRAGMA
 • Bert Hellinger, Gabriele Tenhovel – Rodinné konstelace – Objevná síla, nakl. TRITON 2004
 • Bert Hellinger – Štěstí, které zůstává – kam vedou rodinné konstelace, nakl. Equilibrium 2008
 • Franz Ruppert – Trauma a rodinné konstelace – duševní štěpení a jejich léčba, nakl. Portál 2008
 • Franz Ruppert – Symbióza a autonomie – traumata z narušeného systému rodinných vazeb, nakl. Portál 2011
 • Daan van Kampenhout – Obrazy duše – duše v šamanských rituálech a rodinných konstelacích, nakl. Maitrea 2007
 • Olaf Jacobsen – Rodinné konstelace v psychoterapeutické praxi – Jak se zbavit tíživých pocitů, nakl. Fontána 2009
 • Wilfried Nelles – Amorův šíp – láska, touha a růst v partnerském vztahu, nakl. Agamé 2007
 • Wilfried Nelles – Rodinné konstelace, nakl. Alternativa 2004
 • Wilfried Nelles – Život nemá zpátečku – evoluce vědomí, duchovní růst a rodinné konstelace, nakl. JEŽEK 2010
 • Marianne Franke-Grickch – Patříš k nám – rodinné konstelace s dětmi, nakl. Shamhala 2006
 • Victor Chu – Životní lži a rodinná tajemství – jak poznat sebe sama a žít svobodněji, EMINENT 2011
 • John Bradshaw - Rodinná tajemství – cesta k přijetí a znovunalezení sebe sama, nakl. PRAGMA 1995
 • Jan Bílý – Láska, vztahy, konstelace – partnerství jako možnost růstu a transformace, nakl. Maitrea 2008
 • Vojtěch Černý, Miroslav Hajduk – Rodinné konstelace – psychoterapie a spiritualita, nakl. Computer Press 2011
 • Jaroslav Simon – Rodinné konstelace – tok lásky, nakl. Triton 2008

Další doporučené knihy v češtině

 • Bert Helinger – Přirozená mystika – cesty spirituální zkušenosti, nakl. Equilibrium 2009
 • Bert Hellinger – Myšlenky o Bohu – jejich kořeny a jejich působení, nakl. Equilibrium 2009
 • Bert Hellinger – Uzdravení – zdravým se stát, zdravým zůstat, nakl. Maitrea 2011
 • Bert Hellinger – Láska ducha – co k ní vede a jak jí lze dosáhnout, nakl. Maitrea 2011
 • Wilfried Nelles – Muži, ženy a láska – od dětských nároků k dospělým potřebám, nakl. JEŽEK 2011
 • Jan Bílý – Růže pro Plúta – bohatství, krize a transformace v konstelacích, nakl. Maitrea 2011
 • Jan Bílý – Co se stalo s Popelkou po svatbě – 12 konstelací pohádek a mýtů pro pokročilé dospělé, nakl. Synergie 2012

Knihy o organizačních konstelacích a konstelacích pro účely koučování v angličtině

 • John Whittington - Systemic Coaching & Constellations: The principles, practices and application for individuals, teams and groups, Kogan Page Limited, 2016
 • Insa Sparrer – Miracle, Solution and Systems, Solution Books
 • Klaus P. Horn, Regine Brick – Invisible Dynamics, Carl-Auer Publishing
 • Jan Jakob Stam: Wings for change: systemic organizational Development
 • Barry Oshry: Seeing Systems Unlocking the Mysteries of Organizational Life

 

Mezinárodní asociace konstelátorů - ISCA:

www.isca-network.org

Mezinárodní časopis o konstelacích – The knowing field:

http://www.theknowingfield.com/