ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Learn2Change
Learn2Change

SYSTEMICKÉ KOUČOVÁNÍ PRO POKROČILÉ

Tento kurz navazuje a rozvíjí kurz Základy koučování. Je určen pro již praktikující kouče.
1. část: Ještě ke koučování a jeho zdrojům... | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/1--cast-jeste-ke-koucovani-a-jeho-zdrojum---/

1. část: Ještě ke koučování a jeho zdrojům... (ZDARMA bez registrace)

Úvod na rozehřátí...

2. část: Koučování a podobné profese | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/2--cast-koucovani-a-podobne-profese/

2. část: Koučování a podobné profese (ZDARMA bez registrace)

Jste si jisti, že umíte odlišit koučování od ostatních profesí a nemícháte je dohromady? Ověřte si...

3. část: Příprava na koučování a osobnost kouče | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/3--cast-priprava-na-koucovani-a-osobnost-kouce/

3. část: Příprava na koučování a osobnost kouče (ZDARMA bez registrace)

Zamyslete se nad sebou jako koučovskou osobností. Jak ke koučování přistupujete, co jsou vaše silné stránky a jaký typ...

4. část: Různé přístupy v koučování | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/4--cast-ruzne-pristupy-v-koucovani/

4. část: Různé přístupy v koučování (ZDARMA bez registrace)

Koučování je jen jedno, ale můžete v něm využívat více přístupů i technik. Seznamte se s těmi hlavními. Jistě se také...

5. část: Energie a motivace | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/2--cast-energie-a-motivace/

5. část: Energie a motivace (ZDARMA bez registrace)

Kouč není jen expertem na kladení otázek. Musí se umět ke klientovi připojit - k tomu potřebuje mimo jiné sledovat...

6. část: Praktické případy v koučování | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/6--cast-prakticke-pripady-v-koucovani/

6. část: Praktické případy v koučování

Praktické tipy pro situace, které se při koučování stávají. Jak se v takových případech připojit ke klientovi? ...

7. část: Koučování jako umění | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/7--cast-koucovani-jako-umeni/

7. část: Koučování jako umění (ZDARMA s registrací)

Zkušený kouč se umí připojit k jazyku klienta a pracovat s podvědomím a nevědomím.

8. část: Principy a kompetence kouče | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/8--cast-principy-a-kompetence-kouce/

8. část: Principy a kompetence kouče (ZDARMA bez registrace)

Koučování může vycházet z různých zdrojů a používat různé techniky, ale jedno má společné: svoji definici a kompetence...

9. část: Konstruktivismus | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/9--cast-konstruktivismus/

9. část: Konstruktivismus (ZDARMA bez registrace)

Základem systemiky je konstruktivistické myšlení. Pojďme ho společně dále rozvíjet!

10. část: Sociální konstrukcionismus | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/10--cast-socialni-konstrukcionismus/

10. část: Sociální konstrukcionismus (ZDARMA bez registrace)

Jakým způsobem si člověk a lidé vytvářejí svoji realitu? Jsme produkty naší společnosti...

11. část: Teorie systémů | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/11--cast-teorie-systemu/

11. část: Teorie systémů (ZDARMA bez registrace)

Systemika je o souvislostech. Příkaz "Nikoho neposlouchej!" vytváří tzv. dvojnou vazbu. Zacházíme se sebou jako s...

12. část: Kybernetika 2. řádu | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/12--cast-kybernetika-2--radu/

12. část: Kybernetika 2. řádu (ZDARMA bez registrace)

Co pozorovatel pozoruje, že pozorovatel pozoruje, souvisí více s pozorovatelem, než s tím, co pozoruje...

13. část: Komunikační teorie | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/13--cast-komunikacni-teorie/

13. část: Komunikační teorie (ZDARMA bez registrace)

Slova a to, co znamenají, není totéž. Kouč musí umět pracovat především s kontexty.

14. část: Teorie autopoiézy | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/14--cast-teorie-autopoiezy/

14. část: Teorie autopoiézy (ZDARMA bez registrace)

Tvoříme sami sebe ze sebe samých... Náš svět vzniká v nás, jak je dokázáno i v moderní biologii. Můžeme tedy druhého...

15. část: Teorie chaosu | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/15--cast-teorie-chaosu/

15. část: Teorie chaosu (ZDARMA bez registrace)

Jak z chaosu vyvstává řád? Potřebujeme ke změně projít fází chaosu? Máme se ho bát? Motýli a počasí. Energie a...

16. část: Na řešení zaměřený přístup | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/16--cast-na-reseni-zamereny-pristup/

16. část: Na řešení zaměřený přístup (ZDARMA s registrací)

Charakteristika a nástroje přístupu, na kterém je založena systemická metodika koučování.

17. část: Kontrola a pomoc | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/16--cast-kontrola-a-pomoc/

17. část: Kontrola a pomoc (ZDARMA s registrací)

Hlubší zamyšlení nad kontrolou a pomocí, zásadním konceptem systemiky. K čemu je dobré rozlišovat druhy pomoci? Jak se...

18. část: Ne-problém | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/17--cast-ne-problem/

18. část: Ne-problém (ZDARMA s registrací)

Jediná zajímavá věc na problému je, že v sobě obsahuje myšlenku na řešení. Co je nějaké, může být jinaké - jak se může...

19. část: Systemická metoda vedení rozhovoru | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/19--cast-systemicka-metoda-vedeni-rozhovoru/

19. část: Systemická metoda vedení rozhovoru (ZDARMA s registrací)

Proč vlastně potřebujeme metodiku? Nestačí nám jenom naslouchat a „chytře“ se ptát? A potřebuje metodiku zkušený...

20. část: Vyjednávání a žádost | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/20--cast-vyjednavani-a-zadost/

20. část: Vyjednávání a žádost

Co když klient nic nechce? Můžu mu nějak pomoci, aby si přišel na to, na čem pracovat? Otázky k vyjednávání a podklady...

21. část: Objednávka a cesta k ní | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/21--cast-objednavka-a-cesta-k-ni/

21. část: Objednávka a cesta k ní

„Ten nejpomalejší, který neztratil z očí cíl, jde stále ještě rychleji, než ten, který bloudí bez cíle.“...

22. část: Domluva zakázky | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/22--cast-domluva-zakazky/

22. část: Domluva zakázky

Jaký je rozdíl mezi objednávkou a zakázkou? Proč zakázku vůbec potřebujeme? Kdy musí být jasně vyjednána a kdy je...

23. část: Realizace a uzavření rozhovoru | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/23--cast-realizace-a-uzavreni-rozhovoru/

23. část: Realizace a uzavření rozhovoru

Kdy je čas skončit? Jaké jsou možnosti uzavření rozhovoru? Jaké jsou nejúčinnější "domácí úkoly"?

24. část: Silné otázky | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/24--cast-silne-otazky/

24. část: Silné otázky

Hlouběji k druhům otázek a jejich využití se zvláštním zřetelem k otázce na zázrak. Příklady z praxe.

25. část: Sebereflexe | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/systemicke-koucovani-pro-pokrocile/25--cast-sebereflexe/

25. část: Sebereflexe (ZDARMA s registrací)

Kolik řádů má sebereflexe? Sebereflexe jako hlavní nástroj kouče, jako hlavní nástroj růstu osobnosti. Uvědomte si, jak...

Chcete se dozvědět více o Systemickém institutu?

Podívejte se na Novinky v Systemickém institutu.
Chcete odebírat náš newsletter?