ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Learn2Change
Learn2Change

Kurzy pro přihlášené

1. část: Úvod do koučování | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/1-cast-co-to-je-koucovani/

1. část: Úvod do koučování (ZDARMA bez registrace)

Jak začít? Vyberte si z nabídky úvodů do problematiky koučování. Tuto úvodní část můžete vynechat, pokud už o koučování...

2. část: Příprava na koučování v roli klienta a osobnost kouče | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/2-cast-principy-koucovani-a-kompetence-kouce/

2. část: Příprava na koučování v roli klienta a osobnost kouče (ZDARMA bez registrace)

V této části si můžete vyplnit sebereflexní dotazník, který vás připraví na koučování v roli klienta. Dále se dozvíte...

3. část: Koučování a podobné profese | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/3-cast-filozoficke-a-teoreticke-zaklady-systemickeho-koucovani/

3. část: Koučování a podobné profese (ZDARMA bez registrace)

Profesi kouče musíme umět odlišovat od ostatních, podobných profesí. Jaký je rozdíl mezi koučováním, poradenstvím,...

4. část: Různé přístupy v koučování | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/4-cast-metodika-vedeni-koucovaciho-rozhovoru/

4. část: Různé přístupy v koučování (ZDARMA bez registrace)

Koučovat se můžete naučit na základě různých metodických přístupů. Mezi nejčastější patří systemika, kognitivně...

5. část: Principy koučování a kompetence kouče | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/5-cast--silne-otazky-a-prace-s-neproblemem/

5. část: Principy koučování a kompetence kouče (ZDARMA bez registrace)

Ať už při koučování vycházíte z jakéhokoli teoretického a metodického přístupu, principy a nástroje koučování, jakož i...

6. část: Konstruktivismus | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/6--cast-konstruktivismus/

6. část: Konstruktivismus (ZDARMA bez registrace)

Již seznámení se s konstruktivismem a jeho odlišení od objektivismu znamená pro mnoho lidí nesmírně užitečnou reflexi...

7. část: Teorie systémů | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/7-cast-uzitecne-techniky-v-koucovani/

7. část: Teorie systémů (ZDARMA bez registrace)

Ano, slovo systemický má co dělat se systémem! Porozumění fungování živých a sociálních systémů je důležitou součástí...

8. část: Komunikační teorie | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/8--cast-zadani-v-koucovani/

8. část: Komunikační teorie (ZDARMA bez registrace)

Jak rozumím tomu, co mi druhý člověk říká? Důležitý není ani tak obsah, jako kontext sdělení.

9. část: Teorie autopoiézy | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/9-cast-prakticka-doporuceni--koucovani-jako-byznys/

9. část: Teorie autopoiézy (ZDARMA bez registrace)

Jako živé bytosti jsme neinstruovatelné, obnovitelné, a komunikujeme především samy se sebou!

10. část: Kybernetika | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/10-cast-etika-v-koucovani--testy--doporucena-literatura/

10. část: Kybernetika (ZDARMA bez registrace)

Tohle má také co dělat s koučováním? Budete se divit, ale ano! Kybernetika je o řízení a pozorování systémů, a to my...

11. část: Kontrola a pomoc | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/11-cast-zaverecne-prace/

11. část: Kontrola a pomoc (ZDARMA bez registrace)

Velmi užitečný systemický model k rozlišování toho, co vlastně děláme s druhými lidmi. Je zásadní pro koučování, ale...

12. část: Ne-problém | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/12--cast-ne-problem/

12. část: Ne-problém

Na řešení zaměřený přístup pracuje zásadně s tzv. ne-problémem. Dokazuje, že člověku můžeme účinně pomoci, aniž cokoli...

13. část: Nastavení kontextu koučování | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/13--cast-nastaveni-kontextu-koucovani/

13. část: Nastavení kontextu koučování

Koučování funguje pouze v případě, je-li mezi koučem a koučovaným důvěra a každý si je vědom své role. O to se můžeme...

14. část: Obecná metodika koučovacího rozhovoru | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/14--cast-obecna-metodika-koucovaciho-rozhovoru/

14. část: Obecná metodika koučovacího rozhovoru (ZDARMA s registrací)

Než se pustíme velmi podrobně do systemické metodiky, na „rozehřátí“ je dobré podívat se na koučovací metodiku trochu...

15. část: Systemická metodika vedení koučovacího rozhovoru | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/15--cast-systemicka-metodika-vedeni-koucovaciho-rozhovoru--zdarma-/

15. část: Systemická metodika vedení koučovacího rozhovoru (ZDARMA s registrací)

Velmi účinná systemická metoda založená na přístupu zaměřeném na řešení.

16. část: Vyjednávání a žádost | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/16--cast-vyjednavani-a-zadost/

16. část: Vyjednávání a žádost

Abychom klientovi mohli pomoci, musí to po nás chtít – mít tzv. žádost. Jak se k ní dostaneme?

17. část: Objednávka a cesta k ní | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/17--cast-objednavka-a-cesta-k-ni/

17. část: Objednávka a cesta k ní

Téma spolupráce musíme přetavit do vyhodnotitelných cílů. Klíčová fáze metodiky.

18. část: Domluva zakázky | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/18--cast-domluva-zakazky/

18. část: Domluva zakázky

Máme stanoveny cíle. Teď je třeba se domluvit, jak jich kouč pomůže klientovi dosáhnout.

19. část: Realizace zakázky | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/19--cast-realizace-zakazky/

19. část: Realizace zakázky

V této fázi realizujeme pomocí rozhovoru či jiných technik to, na čem jsme se s klientem domluvili.

20. část: Uzavření rozhovoru | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/20--cast-uzavreni-rozhovoru/

20. část: Uzavření rozhovoru

Tvar je třeba vždy uzavřít. Jak můžeme ukončit koučovací rozhovor?

21. část: Silné otázky | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/21--cast-silne-otazky/

21. část: Silné otázky

Naučíte se nejen typologii otázek, ale také jemněji rozlišovat mezi jednotlivými formulacemi. Začnete rozlišovat také...

22. část: Sebereflexe kouče | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/6-cast-sebereflexe-kouce/

22. část: Sebereflexe kouče (ZDARMA s registrací)

Hlavní nástroj kouče a koučování – sebereflexe 1. i 2. řádu by se měla stát naším denním chlebem. Při práci ve...

23. Techniky v koučování | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/23--techniky-v-koucovani/

23. Techniky v koučování

Měření a škálování, pozitivní přerámování, technika dvou židlí a další užitečné techniky pro kouče.

24. část: Zadání v koučování | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/24--cast-zadani-v-koucovani/

24. část: Zadání v koučování

Lze koučovat, i když my sami máme pro koučovaného cíle? Ano! Pokud je koučování hrazeno organizací, má právo cíle...

25. část: Etika v koučování | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/25--cast-etika-v-koucovani/

25. část: Etika v koučování (ZDARMA bez registrace)

Etika je nejdůležitější fenomén práce s lidmi – proto by vždy měla být na prvním místě!

26. část: Etický kodex kouče | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/26--cast-eticky-kodex-kouce/

26. část: Etický kodex kouče (ZDARMA bez registrace)

Každá z koučovských asociací má vypracovaný etický kodex, k jehož dodržování by se měli zavázat všichni koučové, nejen...

27. část: Znalostní testy | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/26--cast-znalostni-testy/

27. část: Znalostní testy (ZDARMA s registrací)

Testy máte v každé části, ke které se vztahují. Zde vám nabízíme průřez všemi tématy, abyste si byli jistí, že jste nic...

28. část: Kazuistiky | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/27--cast-kazuistiky/

28. část: Kazuistiky

Konkrétní popisy případů koučování absolventů Výcviku koučování I.

29. část: Závěrečné práce | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/28--cast-zaverecne-prace/

29. část: Závěrečné práce

Zde uvádíme příklady závěrečných prací absolventů základního výcviku koučování (Výcvik koučování I.). Mohou pro vás být...

30. část: Byznys v koučování | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/11-cast-kazuistiky/

30. část: Byznys v koučování (ZDARMA s registrací)

Jak vypadá trh koučování v ČR a jak začít svůj vlastní byznys?

31. Akreditace koučů a formuláře | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/30--akreditace-koucu-/

31. Akreditace koučů a formuláře (ZDARMA bez registrace)

Informace o možnostech a podmínkách mezinárodních akreditací koučů (EIA) u EMCC. Užitečné formuláře pro kouče. ...

32. Doporučená literatura | http://www.learn2change.eu/kurzy-pro-prihlasene/zaklady-koucovani/31--doporucena-literatura/

32. Doporučená literatura (ZDARMA s registrací)

Přehledný seznam literatury v češtině užitečné pro kouče.

Chcete se dozvědět více o Systemickém institutu?

Podívejte se na Novinky v Systemickém institutu.
Chcete odebírat náš newsletter?