Learn2Change
Learn2Change

31. Akreditace koučů a formuláře

Informace o možnostech a podmínkách mezinárodních akreditací koučů (EIA) u EMCC. Užitečné formuláře pro kouče.

Akreditace koučů

Od společnosti, která provádí výcvik koučování, můžete získat certifikát. Každá společnost má ovšem jiné podmínky pro jeho získání a samozřejmě také kvalita těchto výcviků se liší. Proto je dobré získat akreditaci u některé z koučovských asociací, protože ta je založena na obecně přijatých kritériích.

Koučování je uměním i řemeslem. Na všechny kouče nelze přikládat stejný metr, každý z nich je individualitou a jeho přístup ke koučinku je jedinečný. Přesto by váš koučovací přístup měl splňovat jisté základní standardy. To zajišťují akreditace, které poskytují koučovské asociace.

Akreditace vás nehodnotí jako individualitu, ale ukazuje, jaké odborné vzdělání jste získali, jaké máte zkušenosti a nakolik umíte v praxi použít základní koučovací kompetence. Je současně vaší vizitkou ve styku s okolním světem. Potenciálním zájemcům o vaše služby svou akreditací dáváte najevo určitou "známku kvality", na kterou zejména firemní prostředí stále více slyší.

Akreditace vám současně otvírá brány do světa kolegů, kteří se snaží o dodržení jeho kvalitní úrovně. Pokud to myslíte s koučováním vážně, je akreditace nejlepším krokem do světa koučů profesionálů.

Akreditovaný kouč:

  • umí znalosti a dovednosti využívat v praxi
  • má zase sebou úspěšnou práci s klienty
  • ctí a dodržuje etický kodex profesní organizace a neustále své koučování zdokonaluje pomocí supervizí, osobního rozvoje a reflektivních nástrojů.

EIA - European Individual Accreditation

Jelikož autorky tohoto kurzu si vybrali členství u EMCC (European Mentoring and Coaching Council) právě především kvůli přístupu k akreditacím, podporujeme získávání akreditací u této asociace.

EIA je akreditace uznávaná nejen na evropském kontinentu ale i mimo něj.

Evropská rada pro mentorink a koučink (EMCC) rozlišuje čtyři úrovně akreditace: Foundation, Practitioner, Senior Practitioner, Master Practitioner.

Každý musí zažádat o příslušnou úroveň akreditace EIA samostatně. Ti, kteří absolvovali tréninkové výcviky akreditované European Quality Award (EQA), mají tu výhodu, že jejich žádost je levnější a mnohem jednodušší.

Žadatelem s certifikátem EQA jste za předpokladu, že splňujete následující podmínky:

  • úspěšně jste dokončili koučovací či mentorovací tréninkový program akreditovaný EQA
  • tento tréninkový program jste absolvovali v uplynulých 24 měsících (od data, kdy jste zažádali o akreditaci)
  • akreditace výcvikového programu je stejné úrovně jako vaše EIA, o kterou žádáte, případně vyšší
  • máte k dispozici certifikát z výcvikového programu, který je akreditovaný EQA

K certifikátu EQA pro Foundation level je třeba v žádosti doplnit další údaje, a to zejména:

  • Délka praxe – zde vám pomůže formulář Záznamy o provedených koučováních, který je dobré začít vyplňovat hned s vašimi prvními koučovacími rozhovory. K akreditaci potřebujete min. 1 rok praxe od prvního rozhovoru, nejméně 5 klientů a 50 hodin koučování, včetně zpětné vazby od klientů.
  • Profesní rozvoj a vzdělání – zde je pro vás nejcennější právě certifikát z našeho výcviku; všechny své vzdělávací a rozvojové aktivity zaznamenávejte průběžně do formuláře Kontinuální profesionální rozvoj. Budete potřebovat nejméně 16 hodin dalšího vzdělávání za rok a alespoň 1 hodinu supervize za čtvrt roku. Zároveň musíte být členy profesionální koučovské asociace.

Akreditace EIA je relevantní pro všechny, kteří jsou zapojeni do koučování, bez ohledu na to, zda je to jejich hlavní nebo vedlejší činnost. Každý se může přidat k EMCC a získat akreditaci i na začátku své kariéry kouče. Jakmile se jeho kompetence v této oblasti rozvinou, může zažádat o vyšší úroveň, která více odpovídá nabytým dovednostem a zkušenostem.

Akreditace EIA je platná pět let. Po uplynutí této doby je třeba její platnost obnovit.

Informace o akreditacích naleznete na emcc-czech.cz.

Užitečné formuláře

Přehled koučování

Přehled supervizí

Kontinuální profesionální rozvoj

Zpětná vazba koučovi

EMCC feedback form