Learn2Change
Learn2Change

4. část: Různé přístupy v koučování

Koučovat se můžete naučit na základě různých metodických přístupů. Mezi nejčastější patří systemika, kognitivně –behaviorální přístup nebo gestalt. Seznamte se nejen s nimi.

Z jakých myšlenkových základů koučování čerpá?

Přehled nejčastějších teoretických zdrojů koučování:

  • Pozitivní myšlení
  • Systemický přístup
  • Kognitivně-behaviorální přístup
  • Gestalt terapie
  • Humanistická terapie (PCA)
  • Ericksonovský přístup
  • Neurolingvistické programování (NLP)
  • Psychosyntéza Roberta Assagioliho
  • duchovno

Po kliknutí se políčko otevře.

Systemika

Velmi vhodný přístup pro koučování. Jednak vychází z konstruktivismu, který nepracuje s objektivní realitou jako něčím na nás nezávislým, a tudíž vede k potřebné respektuplnosti a oceňování jedinečnosti; a jednak jako metodu koučování používá ´na řešení zaměřený přístup´(solution focused approach), který byl vynalezen pro krátkou terapii.

Kognitivně-behaviorální přístup

Rovněž velmi vhodný pro koučování. Je založený na zkoumání spojitosti mezi myšlením, cítěním a tělesnými projevy. Důkladným prozkoumáním problému a přeprogramováním myšlení v problémových situacích umožňuje klientům dosahovat poměrně rychlých změn.

NLP (neurolingvistické programování)

Autoři tohoto přístupu zjistili, že úspěšní lidé generují podobné vzorce chování, které lze využít pro užitečné změny v profesním i soukromém životě. Základní myšlenka říká, že si v naší mysli vytváříme vnitřní mapy, které jsou aktivně spojené s řečí. Pro změnu využívá přerámování a různé typy podmiňování myšlenek na tělesné stimuly, práci v prostoru, vědomé a cílené využívání smyslů, vizualizace.

Gestalt

Tento přístup se zaměřuje především na uvědomování si těla, pocitů a emocí především v situaci „tady a teď“ s klientem. Nabízí rovněž velkou škálu technik a experimentů, dobře využitelných v koučování (např. technika dvou židlí).

PCA (Person Centred Approach)

Tento "na osobu zaměřený přístup" je charakteristický vysokým respektem ke klientovi. Pomocí specifických komunikačních prvků vede k tomu, že si klienti sami postupně odhalují a uvědomují své osobní i pracovní cíle a potřeby, a hledají cesty k jejich řešení.

 

 

 

Test

Která z následujících myšlenek nejlépe charakterizuje systemický přístup?

Ke změně myšlení jde především pomocí změny chování.
Místo analýzy problému rozvíjí řešení.
Za základ považuje bezvýhradné přijetí klienta.

Který z následujících přístupů se nejvíce hodí pro gestalt?

Nácvik chování v problémových situacích.
Zaměření se na ne-problém.
Zaměření se na tělesné projevy a emoce "tady a teď".

Co se nejvíce hodí pro kognitivně-behaviorální přístup?

Zaměřuje se na vědomé a cílené využívání smyslů.
Zabývá se spojitostmi mezi myšlením, chováním, emocemi a tělesnými projevy.
Zabývá se příčinami poruch chování.

Test

Které z následujících činností patří a které spíše nepatří do koučování?

Připravit si vhodné prostředí pro setkání s klientem.
Patří do koučování
Nepatří do koučování
Připojovat se ke klientově jazyku.
Patří do koučování
Nepatří do koučování
Zjistit si o klientovi všechny dostupné informace.
Patří do koučování
Nepatří do koučování
Vysvětlovat klientovi svůj pohled.
Patří do koučování
Nepatří do koučování
Kouč nechává klienta shrnovat, k čemu dospěl.
Patří do koučování
Nepatří do koučování
Kouč shrnuje, k čemu s klientem dospěli.
Patří do koučování
Nepatří do koučování
Klást jasné, stručné, srozumitelné otázky.
Patří do koučování
Nepatří do koučování
Všímat si klíčových slov, slov, která klient opakuje, nebo která mají emoční zabarvení.
Patří do koučování
Nepatří do koučování
Snažit se klientovi porozumět tím, že mu nabízím vlastní interpretace toho, co řekl.
Patří do koučování
Nepatří do koučování
Pozorně naslouchat.
Patří do koučování
Nepatří do koučování
Klást mnohoznačné otázky.
Patří do koučování
Nepatří do koučování
Klást více otázek najednou.
Patří do koučování
Nepatří do koučování
Raději nerozumět, než rozumět.
Patří do koučování
Nepatří do koučování
Sdělovat klientovi své zkušenosti.
Patří do koučování
Nepatří do koučování
Ptát se, co je pro klienta důležité.
Patří do koučování
Nepatří do koučování
Klást otázky na cíle.
Patří do koučování
Nepatří do koučování
Sledovat s klientem naplňování jeho cílů.
Patří do koučování
Nepatří do koučování
Neobtěžovat klienta otázkami o naplňování jeho cílů.
Patří do koučování
Nepatří do koučování
18
0
Patří do koučování:
Připravit si vhodné prostředí pro setkání s klientem.
Připojovat se ke klientově jazyku.
Kouč nechává klienta shrnovat, k čemu dospěl.
Klást jasné, stručné, srozumitelné otázky.
Všímat si klíčových slov, slov, která klient opakuje, nebo která mají emoční zabarvení.
Pozorně naslouchat.
Raději nerozumět, než rozumět.
Ptát se, co je pro klienta důležité.
Klást otázky na cíle.
Sledovat s klientem naplňování jeho cílů.
Nepatří do koučování:
Zjistit si o klientovi všechny dostupné informace.
Vysvětlovat klientovi svůj pohled.
Kouč shrnuje, k čemu s klientem dospěli.
Snažit se klientovi porozumět tím, že mu nabízím vlastní interpretace toho, co řekl.
Klást mnohoznačné otázky.
Klást více otázek najednou.
Sdělovat klientovi své zkušenosti.
Neobtěžovat klienta otázkami o naplňování jeho cílů.

K tomuto testu se můžete vícekrát vrátit po vedení rozhovoru s koučovaným a uvědomit si, jak jste se drželi zásad kouče a zda jste se nedopouštěli věcí, které do koučování spíše nepatří.