Learn2Change
Learn2Change

8. část: Komunikační teorie

Jak rozumím tomu, co mi druhý člověk říká? Důležitý není ani tak obsah, jako kontext sdělení.

"Hele, Franto, co ty vlastně děláš?" "Ale, mám zodpovědnou práci, mám pod sebou 500 lidí a šíleně se nadřu."
"A to děláš někde ředitele ve fabrice?" "Ne... sekám trávu na hřbitově."

Teorie komunikace se začala rozvíjet v druhé polovině 20. století. Byla to jedna z prvních interdisciplín, která vznikla v oblasti věd o člověku a společnosti. Byla reakcí na nespokojenost s tím, že psychologie neuměla do oblasti mezilidské komunikace přinést nové podněty, které by pomohly řešit komunikační problémy. V té době se v souvislosti s rozvojem automatizace a informačních technologií rozvíjela teorie informatiky se svým novým pohledem na informace a jejich přenos. A někoho napadlo vzít tyto nové "brýle" a začít se jimi dívat na to, co se děje v mezilidské komunikaci.

V oblasti, kde dosud padala jen slova jako slova, myšlenky, věty, gramatika, postoje, hodnoty..., začít používat termíny jako kanály, šumy, kontexty... Jinými "brýlemi" začaly být vidět jiné věci.

Komunikační teorie tedy přinesla fenomén kontextu. Jde o radikální odklon od obsahu sdělování k souvislostem, jež sdělení provázejí. Kontext je všechno to, co nebylo výslovně řečeno, ale co je za sdělením, tj. rámec, vztahové souvislosti.

Kontext je prvotní, významotvorný. Až kontext udává význam, umožňuje hodnotit. Pozorovat samotnou komunikaci bez kontextu je nicneříkající. Slova samotná žádný význam nemají. S druhými tedy můžeme účinně zacházet ne skrze slova, ale ovlivňováním kontextu.

Pokud vám něco říká člověk, kterému věříte, budete mu to věřit. Pokud vám to samé říká člověk, ke kterému důvěru nemáte, budete o tom pochybovat.

Koncept pozorovatele je koncept kontextu (viz kybernetika 2. řádu v 10. části).

Nedomlouváme se na tom, jaké věci jsou, ale jak jim budeme rozumět.

Teze:

  • Nositelem významu v komunikaci je kontext.
  • Koncept pozorovatele je koncept kontextu.
  • K úplnému porozumění potřebujeme znát všechny kontexty.
  • Komunikace se děje v našich myslích.

PŘÍBĚH:

Velice starý taoistický příběh vypráví o farmáři žijícím v malé, chudé vesničce. Farmář byl považován za jednoho z majetnějších, jelikož vlastnil koně, kterého používal k tahání a transportu. Jednoho dne mu kůň utekl. Všichni sousedé mu vyjádřili svoji účast nad touto zničující událostí, ale farmář jednoduše odpověděl: "Uvidíme."

O několik dní později se kůň vrátil nazpět a přivedl s sebou další dva divoké koně. Farmářovi sousedé opět ohodnotili tuto situaci a poblahopřáli farmářovi k nečekanému štěstí, ale on odvětil: "Uvidíme."

Další den se farmářův syn pokoušel osedlat a zkrotit jednoho z divokých koní. Kůň ho shodil ze sedla a on si zlomil nohu. Sousedé opět vyjádřili svoji účast nad nešťastnou událostí, farmář, ale znovu odpověděl: "Uvidíme."

Příští týden přišli do vesnice verbíři a odvedli všechny mladé muže do armády. Odmítli ovšem farmářova syna kvůli jeho zlomené noze. Když mu sousedé řekli, jaké veliké štěstí to má, farmář odpověděl: "Uvidíme."

Otázky k zamyšlení

Vzpomeňte si na příklady ze svého vlastního života, kdy jste zažívali důležitost kontextu. Jak to samé může být jiné v různých kontextech?

Souvislost s koučováním

I koučování může fungovat pouze při správném nastavení kontextu. K úspěchu vlastně stačí jen málo – motivace koučovaného něco u sebe změnit. V tomto kontextu se bude koučování dařit, bez ohledu na použitou metodiku nebo zkušenost kouče. Ovlivňování kontextu je tedy jedním z důležitých dovedností kouče. Musí si najít vhodného = motivovaného klienta nebo ho k této motivaci dovést, musí dobře nastavit kontexty týkající se principů koučování (kdo je za co odpovědný, co může a nemůže klient očekávat) apod.

Otázka k zamyšlení

Jistě znáte pojem „sebenaplňující se proroctví“. Jak podle vás souvisí s komunikační teorií?

Test


Co nejlépe charakterizuje kontext?

Vztah mezi dvěma komunikujícími bytostmi.
Vztahový rámec, tj. okolnosti komunikace (kdo s kým mluví, za jakým účelem, jaký je mezi nimi vztah, atd.)
Přijetí faktu, že komunikace se děje v našich myslích, a tudíž nikdy nemůže dojít k opravdovému porozumění.

Co v komunikaci přináší význam?

Reakce toho, komu je komunikace určena.
Obsah komunikace, tj. slova, která komunikující sděluje.
Kontext, tj. souvislosti, ve kterých se komunikace odehrává.